ZASADA 1 – bez przerwy chronić przed zanieczyszczeniami

Podstawową regułą związaną z należytym utrzymaniem wykładziny jest ciągła dbałość o to, aby… nie dopuszczać do jej zabrudzenia. Rekomendowane jest instalowanie zabezpieczeń, które ze względu na miejsce występowania można podzielić na pierwotne tj. instalowane przed lub w okolicach wejścia do budynku oraz wtórne, montowane na poszczególnych piętrach. Zabezpieczenia pierwotne powinny mieć formę profesjonalnych, mocno chłonnych wycieraczek lub mat gumowych przed wejściami do budynku oraz urządzeń do czyszczenia obuwia w okolicy drzwi wejściowych. Konieczne jest oczywiście regularne oczyszczanie mat wejściowych z nadmiaru piasku, błota i innych nieczystości naniesionych na obuwiu. Jako uzupełnienie, niezbędne jest instalowanie zabezpieczeń wtórnych w postaci dodatkowych mat lub dywaników na wyjściach z wind i klatek schodowych na poszczególnych piętrach. Ponadto zaleca się instruowanie użytkowników pomieszczeń o konieczności przestrzegania reguł odnoszących się do dbałości o czystość i higienę użytkowanej wykładziny. Dla zapewnienia większej skuteczności takich instrukcji warto opracować formę pisemną przekazu w postaci wesołego rysunku, bądź zabawnego tekstu w miejsce zakazu lub nakazu napisanego wprost. To ostatnie działanie nic nie kosztuje, natomiast pozytywne skutki z nim związane mogą być nieocenione.