Odkurzacze domowe

Chociaż firma Sebo zaczęła budować swoją pozycję tworząc najpierw odkurzacze kolumnowe przeznaczone do użytku przemysłowego, to dziś równie ważną rolę w ofercie stanowią odkurzacze domowe. Szereg rozwiązań technicznych oraz patentów wypracowanych przy projektowaniu odkurzaczy przemysłowych wykorzystują także odkurzacze do wykładzin w domach.

Wśród odkurzaczy domowych wyróżniają się przede wszystkim odkurzacze pionowe. Łączą w sobie wszystkie zalety odkurzaczy tradycyjnych z zaletami, jakie daje konstrukcja pionowa. Odkurzacze pionowe niewątpliwie wyznaczają nowe standardy w dziedzinie utrzymywania czystości w domu. Poza tym producent oferuje klasyczne odkurzacze cylindryczne, jak dotąd najczęściej spotykane w domach. 

Wszystkie odkurzacze domowe Sebo zasługują na dumne miano „Made in Germany”. Są dopracowane do perfekcji po to, aby odkurzanie było efektywne, wygodne i łatwe. Wykonane z materiałów najwyższej jakości zapewniają lata bezusterkowej eksploatacji. Wszystkie odkurzacze kolumnowe do domów posiadają gwarancję na 5 lat.

Niezależnie od tego, czy w domu występuje przewaga dywanów i wykładzin, czy podłóg twardych, Sebo ma rozwiązanie dla każdego gospodarstwa domowego. Nieważne, jak bardzo intensywnie się brudzi, czy domownicy cierpią na alergie, albo czy w domu są zwierzęta. 

 Odkurzacze warszawa

System filtracji klasy S

Firma Sebo przede wszystkim jest dumna z doskonale zaprojektowanego systemu filtracji powietrza, posiadanego przez odkurzacze do wykładzin. Dzięki użyciu materiałów filtrujących wysokiej jakości w połączeniu z uszczelnionym korpusem odkurzanie odbywa się przy najwyższej klasy filtracji. Nawet najdrobniejsze pyłki pozostają zamknięte wewnątrz odkurzacza a delikatnie wydostaje się jedynie czyste powietrze. Ponadto po zapełnieniu worka filtrującego można go szczelnie zamknąć specjalnie zaprojektowanym kapslem. 

Definicja filtrów klasy S („S-Class-Filter”) oznacza, że filtr zatrzymuje co najmniej 99,9% cząstek wielkości 0,3 mikrona, a także większych. Filtry o takiej skuteczności zwyczajowo nazywane są filtrami HEPA (High Efficiency Particulate Air filter). Według niemieckiej normy DIN 24184 wymagane jest, aby filtr zatrzymywał cząstki wielkości od 0,3 do 0,5 mikrona na poziomie 99,97%. Podobne wymagania nakłada norma europejska PN-EN 779. 

Oznaczenie S-Class Filtration nie odnosi się jedynie do samych filtrów. Jest to całkowity poziom czystości powietrza emitowanego przez odkurzacze domowe Sebo. Testy „British Allergy Foundation” wykazały, że skuteczność systemu S-Class Filtration, jaki mają odkurzacze pionowe Sebo dla cząstek wielkości 1 mikrona i większych wynosi 100%. Oznacza to, że poza urządzenie nie wydostają się żadne cząstki kurzu, pyłki roślinne, alergeny roztoczy kurzu czy zarodniki grzybów lub pleśni.

Elektretowy filtr wylotowy jest ostatnim elementem systemu S-Class Filtration, posiadanego przez odkurzacze do wykładzin. Składa się z dwóch warstw tkaniny: wewnętrzna warstwę wykonano z materiału elektretowego oraz zewnętrznej, będącej elementem dekoracyjnym odkurzacza. Filtr elektretowy działa wykorzystując podstawowe zasady elektrostatyki – naładowane elektrycznie włókna tkaniny przyciągają cząsteczki kurzu naładowane przeciwnym ładunkiem. Pozwala na to na względnie otwartą strukturę tkaniny, co stanowi mniejszy opór dla przepływającego powietrza, zwiększając jednocześnie siłę ssania.