Odplamiacze do wykładzin, a także środki specjalistyczne są ważnym elementem dopełniającym działanie aktywatorów Crystal Cleaner oraz proszku Carpet Cleaner. Ich zadaniem jest wspomaganie ww. produktów w przypadku występowania na czyszczonej wykładzinie szczególnie trudnych zabrudzeń. 

Ze względu na różnorodność plam, które można napotkać podczas czyszczenia wykładziny, warto zaopatrzyć się w każdy rodzaj środków wspomagających.

Odplamiacze do wykładzin muszą być używane w rozsądny sposób. Mimo, że wszystkie oferowane środki są przeznaczone do stosowania na wykładzinach dywanowych,  dla bezpieczeństwa przed zastosowaniem należy spróbować w niewidocznym miejscu, czy dany odplamiacz nie działa negatywnie na konkretną wykładzinę. Ogólna zasada stosowania odplamiaczy mówi, aby nanieść niewielką ilość środka na czystą szmatkę. Potem należy przykładać zwilżoną szmatkę do plamy w celu absorpcji zanieczyszczenia. Następnie należy chwilę zaczekać, aż odplamiacz zadziała. Rekomenduje się, aby odplamioną powierzchnię przeczyścić metodą proszkową. Pozwoli to uniknąć nierówności kolorystycznych na wykładzinie w miejscu odplamianym oraz wokół.

Podobne środki ostrożności należy zachować w odniesieniu do środków specjalistycznych. Dla bezpieczeństwa przed zastosowaniem należy spróbować w niewidocznym miejscu, czy dany środek nie działa negatywnie na konkretną wykładzinę. Dodatkowo należy pamiętać, aby mechanicznie nie uszkodzić wykładziny stosując konkretny środek. Odnosi się to przede wszystkim do środka do usuwania gum do żucia. Po spryskaniu i zamrożeniu gumy należy ją bowiem wyskrobać z wykładziny. Rekomenduje się, aby robić to przyrządem bez ostrych krawędzi. Pozwoli to uniknąć uszkodzeń mechanicznych na wykładzinie w miejscu odplamianym.

Dostępne produkty

1./
Odplamiacz uniwersalny Carpet Cleaner F1B, butelka 0,5 l
Odplamiacz uniwersalny Carpet Cleaner F1C, kanister 5 l
Klasyczny odplamiacz do plam różnego pochodzenia, powstałych w wyniku rozlania na wykładzinie np. soków, herbaty, kawy, produktów tłustych itp.
Produkt gotowy do użytku.

Odplamiacz uniwersalny do wykładzin Carpet Cleaner F1B, butelka 0,5 l.  Odplamiacz uniwersalny do wykładzin Carpet Cleaner F1C, kanister 5 l.

    2./
    Środek do usuwania gum do żucia Carpet Cleaner KS3000, pojemnik 0,5 l
    Zamrażacz do gum. Środek w sprayu, który podczas spryskiwania zamraża gumę do żucia, przez co umożliwia jej skuteczne i bezpieczne usunięcie z wykładziny.
    Produkt gotowy do użytku.